A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TRÀ – TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG MÔ HÌNH “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC”

       Trường tiểu học Hương Trà thuộc xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập năm 1992 ( chia tách từ trường cấp 1,2 Hương Trà). Trải qua quá phát triển và trưởng thành,  hiện nay tiểu học Hương Trà là đơn vị có cơ sở vật chất khá hiện đại, đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, có trình độ quản lí, trình độ chuyên môn vững vàng. Dưới sự chỉ đạo, quản lí của Ban giám hiệu tất cả cán bộ giáo viên, nhân đều nêu cao tinh thần tráchnhiệm,nhiệt tình trong công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/ TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Bộ chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nhà trường đã đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là đơn vị được phòng GD-ĐT Hương Khê đánh giá cao, tường xuyên được xếp tốp đầu của giáo dục tiểu học huyện nhà.

Để xây dựng đơn vị trở thành “ Ngôi trường hạnh phúc” đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, có thể kể đến một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Xây dựng và thực hiện kế hoạch của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, bám sát nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và phòng GD-ĐT Hương Khê nhà trường đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học phù hợp với thực tế đơn vị, có tính khả thi cao. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chương trình dạy học theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT, thực hiện nghiêm túc các văn bản về hướng dẫn thực hiện chương trình các lớp chú trọng  thực hiện triệt để công văn 5842 để điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh của trường. Lựa chọn giáo viên có năng lực, kinh nghiệm, tổ chức chuyên đề,  bố trí dạy lớp 1 theo tài liệu CGD, đến thời điểm giữa học kỳ 1  học sinh lớp 1 cơ bản nắm được kiến thức về ngữ âm, nhớ được luật chính tả đã học, nhận diện và phân tích được các kiểu vần đã học; học sinh đọc to, rõ ràng đúng tốc độ, chữ viết cơ bản đúng mẫu, đều nét,…. Tổ chức dạy học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực người học, 100% học sinh có đủ  sách giáo khoa về cơ bản học sinh thực hiện tốt các nội dung học tập. Công tác đổi mới phương pháp dạy học được giáo viên đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc áp dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới và công cụ hỗ trợ trong dạy học, thực hiện phương pháp dạy học tích cực, phương pháp Bàn tay nặn bột, ứng dụng công nghệ thông tin,... một cách hiệu quả.

      Thứ 2: Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và sử dụng tài liệu GDKNS để thực hành thành kĩ năng cho học sinh ở những kĩ năng cơ bản hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, môi trường xã hội; xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học với phương châm “ngoan ngoãn, lễ phép, kính trên nhường dưới, vui vẻ hợp tác, hòa đồng với bạn bè”. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca Ví – Giặm, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; giảm dần sự phụ thuộc, làm theo từ giáo viên. Tổ chức tốt gắn nhà trường với cộng đồng, trong thời gian qua nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, như: Tổ chức tốt hoạt động thăm địa chỉ đỏ tại ngã ba Đồng Lộc, thăm khu di tích quên nội, quê ngoại Bác Hồ, hàng tháng tổ chức tốt Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo từng chủ điểm (mỗi tháng có 1 chủ điểm), thông qua các hoạt động này giúp cho học sinh đến gần hơn với cuộc sống thường ngày, giúp phụ huynh và cộng đồng hiểu hơn, gần hơn với công việc nhà trường từ đó góp phần quan trọng trong việc giáo dục toàn diện học sinh. 

     

        Thứ 3: Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thực hiện, triển khai các nội dung về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học . Mỗi giáo viên tự nghiên cứu và học tập thông qua tài liệu từ đó tự điều chỉnh bản thân. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Tổ chức sinh hoạt tổ 2 lần/tháng  nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường; tăng cường hiệu quả hoạt động trong những lần họp tổ. Gắn kết quả chất lượng với trách nhiệm của mỗi GV, đánh giá xếp loại GV đúng quy định, tránh nể nang, từ đó phát huy những nhân tố tích cực và những thành viên còn hạn chế phải cố gắng vươn lên. Mỗi tổ đều phải xây dựng 1 tiết dạy/lớp về đổi mới SH tổ chuyên môn theo hướng tập trung vào người học. Dự giờ thăm lớp thường xuyên nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm để áp dụng trong khối, tổ. Trong mỗi lần sinh hoạt tổ khối hay chuyên môn toàn trường, liên trường thực hiện nghiêm túc chia sẻ tiết dạy với hoạt động của giáo viên, học sinh một cách có trách nhiệm của một nhà giáo để đồng nghiệp cùng lớn mạnh.Tham dự các chuyên đề đầy đủ, có hiệu quả, phát động phong trào NCKHSPƯD, đề tài SKKN có hiệu quả; Tham gia viết bài gửi trang  Website của trường và phong trào nghiên cứu khoa học, viết bài trên “Diễn đàn giáo dục tiểu học”, viết và giải bài trên các báo và tạp chí. (sinh hoạt CM)

      Thứ tư: Chủ động tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để thực hiện có hiệu quả, đáp ứng cơ bản việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018(lớp 1 thực hiện vào năm học 2020 – 2021) nhà trường đã xây dựng kế hoạch,  động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên từng bước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ: Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc xây dựng chương trình, cách đánh giá HS,… từ đó xác định nhiệm vị bản thân trong việc xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng (được thể hiện trong kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên). Trường được Phòng GD-ĐT lựa chọn cửa 3 đồng chí tham gia tập huấn giáo viên cốt cán do Bộ GD- ĐT tổ chức đây là những đồng chí có trình độ chuyên môn vững vàng đã, đang và sẽ là những hạt nhân tích cực triển khai việc tiếp cận chương trình phổ thông năm 2018 trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bằng nhiều hình thức: thông qua các cuộc họp phụ huynh, thông qua các trang mạng xã hội, thong qua các cuộc họp dân,…

      Thứ năm: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa.  Nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất. Hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khá hiện đại, tất cả các phòng học đều là phòng cao tầng, hệ thống phòng chức năng, phòng phục vụ học tập, phòng hành chính- quản trị đạt chuẩn theo quy định. Khuôn viên nhà trường đảm bảo Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện.

       Với những kết quả đã và đang đạt được, trong năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học, phấn đấu xây dựng đơn vị trở thành “Ngôi trường hạnh phúc”.

Người viết bài: Lê Bính Thìn - PHT


Tác giả: Lê Bính Thìn - PHT
Nguồn:thhuongtra.huongkhe.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan