20/04/19  Tin tức - Sự kiện  584
Vi deo toan canh ngay le.mp4 do thầy Lê Dương và audio thầy Thư mĩ thuật thực hiện.
 23/04/15  Trang viết học trò  409
Trường xưa ơi có bao giờ trở lại? Không biết rằng các bạn của tôi đôi lần đi qua trường cũ có ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Nhưng tôi thì sẽ không bao giờ quên được dù có xuôi ngược về đâu đi nữa. Những cơn mưa đầu mùa và cái mùi hơi đất nồng nồng ở mũi làm cho tôi có một cảm giác kì ...