Thao giảng chào mừng ngày 20/11.Môn Tiếng anh lớp 1.Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy