Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời huyện Hương Khê - năm 2018 tại trường Tiểu học Hương Trà